Menu
Patiënten Zorgaanbieders Veelgestelde vragen

Zorgaanbieders

Het is gebruikelijk dat de zorgaanbieder en de patiënt eerst proberen om er samen uit te komen. Wordt de onvrede bij de patiënt niet weggenomen, dan dient de zorgaanbieder de patiënt te wijzen op zijn onafhankelijke klachtenfunctionaris. Kan de patiënt zich ook niet vinden in het resultaat dat de klachtenfunctionaris biedt met zijn tussenkomst? Dan heeft hij de mogelijkheid zich te wenden tot een door de overheid erkende geschilleninstantie.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht u als zorgaanbieder om u aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. Voor tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici is er de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg.

Stichting Geschilleninstantie Mondzorg is erkend door het ministerie van VWS en staat open voor leden van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) en de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT).

Sluiten
X Zoek