Menu
Bent u niet tevreden?

Bespreek het eerst met uw mondzorgverlener. Misschien komt u er samen uit.

Lees meer
Heeft u een vraag?

Vind het antwoord bij de veel gestelde vragen.

Lees meer
Samenwerken

Met hart voor de zorg

Lees meer
Patiënten Zorgaanbieders Veelgestelde vragen

Welkom op de website van Stichting Geschilleninstantie Mondzorg

Bent u als patiënt ontevreden over uw tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus? Komt u samen niet tot een oplossing? Bij een geschil in de mondzorg kunt u zich wenden tot Stichting Geschilleninstantie Mondzorg.

Stichting Geschilleninstantie Mondzorg is een initiatief van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) en de Organisatie Nederlandse Tandprothetici (ONT) in samenwerking met de Consumentenbond.

Stichting Geschilleninstantie Mondzorg is door het ministerie van VWS in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) erkend.

Sluiten
X Zoek