Menu
Patiënten Zorgaanbieders Veelgestelde vragen

Wat doet een klachtenfunctionaris?

Als u een klacht heeft over uw zorgaanbieder en u komt er samen niet uit, dan kunt u contact zoeken met de klachtenfunctionaris van uw zorgaanbieder. Deze informeert u over de klachtenregeling en kan bemiddelen tussen u en de zorgaanbieder. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat elke zorgaanbieder in Nederland moet beschikken over een klachtenfunctionaris. Deze wordt betaald door de zorgaanbieder, maar heeft wel een onpartijdige rol.

Taken

U kunt zich op een aantal manier laten ondersteunen door de klachtenfunctionaris:

• advies bij het indienen van een klacht

• hulp bij het formuleren van de klacht

• onderzoeken van mogelijkheden om tot een oplossing te komen

Contact

De klachtenfunctionaris is laagdrempelig. U kunt hem gemakkelijk bereiken. Uw zorgaanbieder heeft de plicht ervoor te zorgen dat u de naam en contactgegevens van de klachtenfunctionaris eenvoudig kunt vinden. Bijvoorbeeld op de website of in de wachtkamer of wachtruimte van uw zorgaanbieder.

Kosten

De hulp en het advies van de klachtenfunctionaris zijn gratis.

Geen oplossing?

Heeft de hulp van de zorgaanbieder en/of klachtenfunctionaris in uw ogen niets of onvoldoende opgeleverd? Blijft u ontevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u zich wenden tot de geschilleninstantie.

Sluiten
X Zoek