Menu
Patiënten Zorgaanbieders Veelgestelde vragen

Moet ik altijd eerst proberen samen met de zorgaanbieder een oplossing te vinden? Kan ik alleen een geschil indienen als we er niet uitkomen?

Ja, vrijwel altijd is dit de volgorde. Maar er zijn uitzonderingen. Onder bepaalde omstandigheden kan het niet redelijk zijn ervan uit te gaan dat u de klacht eerst bespreekt met de zorgaanbieder. In dat geval wendt u zich onmiddellijk tot de geschilleninstantie. De geschilleninstantie oordeelt of een uitzondering kan worden gemaakt. Houdt u er wel rekening mee dat de procedure voor het indienen van een geschil op de gebruikelijke manier moet worden doorlopen.

Sluiten
X Zoek