Menu
Patiënten Zorgaanbieders Veelgestelde vragen

Kan ik tegen een uitspraak in beroep gaan?

Nee, tegen een uitspraak van de geschilleninstantie kunt u niet in hoger beroep gaan. Staan er reken- of schrijffouten in de tekst? Die kunnen wel worden veranderd. Daarvoor moet u een schriftelijk verzoek indienen bij ons, binnen veertien dagen nadat u de uitspraak heeft gekregen.

U kunt de uitspraak voorleggen aan een gewone rechter. Dit moet u doen binnen twee maanden na de verzenddatum van de brief waarin de uitspraak staat. De rechter kan een uitspraak van de geschilleninstantie ongedaan maken als deze het onaanvaardbaar vindt dat een partij gebonden zou zijn aan de uitspraak. Te denken valt aan een beslissing van de geschilleninstantie waarvoor de redenen onvoldoende zijn uitgelegd.

Een ander voorbeeld is dat volgens de rechter niet is voldaan is aan de fundamentele beginselen van behoorlijk procesrecht. Alle partijen zijn bijvoorbeeld niet gehoord. Dan is de uitspraak van de geschilleninstantie niet langer geldig. Als u de uitspraak van de geschilleninstantie wilt voorleggen aan de rechter, heeft u mogelijk een advocaat nodig. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening. Als u niet naar de rechter gaat, moet u de uitspraak van de geschilleninstantie volgen.

Sluiten
X Zoek