Menu
Patiënten Zorgaanbieders Veelgestelde vragen

Wie vormen de geschilleninstantie?

Bij de behandeling van een geschil bestaat de geschilleninstantie uit vijf leden: een voorzitter die jurist is, een algemeen lid en drie leden-beroepsgenoten. De voorzitter is aangezocht door de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM). Het algemene lid is voorgedragen door een patiënten- en/of consumentenorganisatie.

De geschilleninstantie beslist met meerderheid van stemmen. Daarbij geldt dat de voorzitter en het algemeen lid elk één stem hebben en dat de drie beroepsgenoten gezamenlijk één stem hebben. De geschilleninstantie wordt bijgestaan door een secretaris die jurist is.

Sluiten
X Zoek