Menu
Patiënten Zorgaanbieders Veelgestelde vragen

Is mijn klacht gegrond?

Bij de beoordeling hiervan kijkt de geschilleninstantie naar:

• Het dossier

• De overeenkomst en de eventueel geldende algemene voorwaarden

• De wetgeving

Vooraf kunnen we niet zeggen of u kans heeft om in het gelijk te worden gesteld. Het uitsprakenoverzicht LINK TOEVOEGEN NAAR UITSPRAKENOVERZICHT kan u misschien helpen een beter beeld te krijgen. Lees over soortgelijke geschillen en de uitspraken die daaruit voortkwamen. Dit kan u helpen bij de afweging of u een klacht indient of toch samen met de zorgaanbieder op zoek gaat naar een oplossing.

Sluiten
X Zoek