Menu
Patiënten Zorgaanbieders Veelgestelde vragen

Kan de geschilleninstantie mij juridisch adviseren over het geschil?

Nee. Vóór de mondelinge behandeling van het geschil en tijdens de zitting mag de geschilleninstantie geen vragen beantwoorden of advies geven. De reden: de geschilleninstantie is onafhankelijk en onpartijdig. De geschilleninstantie heeft als taak geschillen op te lossen en uitspraken te doen nadat zorgaanbieders en cliënten de kans hebben gekregen schriftelijk (en mondeling) hun standpunt uiteen te zetten.

Wilt u weten of u in uw recht staat? Of wat u het best kunt doen? Zoek dan contact met:

• Landelijk Meldpunt Zorg: www.landelijkmeldpuntzorg.nl

• Het Juridisch Loket: www.juridischloket.nl

• De ConsuWijzer: www.consuwijzer.nl

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunt u aan de verzekeraar vragen te adviseren over het oplossen van uw klacht.

Sluiten
X Zoek