Menu
Patiënten Zorgaanbieders Veelgestelde vragen

Wat is het IBAN-nummer van de geschilleninstantie?

Klager is voor het indienen van een geschil bij Stichting Geschilleninstantie Mondzorg griffiegeld verschuldigd. Het griffiegeld bedraagt € 75,-. Dit bedrag dient binnen vijf dagen nadat het geschil is ingediend te worden voldaan op rekeningnummer NL 80 INGB 0007690195 ten name van Stichting Geschilleninstantie Mondzorg o.v.v. uw naam en de datum waarop het geschil is ingediend.

Let op: Er vindt geen restitutie van griffiegeld plaats.

Sluiten
X Zoek